Ask for Art - www.ask-for-art.ch
Basler Künstlergesellschaft - www.basler-kuenstlergesellschaft.ch
Dock Basel - www.dock-basel.ch
Galerie für Gegenwartskunst Elfi Bohrer - www.ggbohrer.ch
Galerie Rössli, Balsthal - www.galerie-roessli.ch
Galerie Mäder, Basel - www.galeriemaeder.ch
Haus der Kunst St. Josef - www.hausderkunst.ch
Kulturverein oxyd - www.oxydart.ch
Kunsthaus Zofingen - www.kunsthauszofingen.ch
Wasserfalle - www.wasserfalle.ch
B&B, Zürich - www.bnb-rehalp.ch